April 27 2017 12:50:02
Navigation
· Hjem
· Dokumenter
· Downloads
· FAQ / OSS
· Debatforum
· Links
· Nyheder
· Kontakt
· Fotos
· Søg

Tranbjerg Fællesråd
Bestyrelsen
Udvalg
Vedtægter
Formål
Medlemskab
Medlemsliste
Referater
Vigtige numre

Alarm:
112


Politi:
114
Østjysk Energi:
87 801 177
Tranbjerg Varmeværk:
86 292 588
Vandforsyning:
89 401 800
Vejvedligehold:
89 404 400
Renovation:
87 441 111
Lægevagt:
70 113 131
Skadestuen:
87 315 050

Sport og fritid
AIA Tranbjerg
Badminton
Fodbold
Håndbold
Svømning
Tennis
Gymnastik
Bordtennis

Fritidsklubber m.m.
Ung i Aarhus – Fritidscenter Tranbjerg

Spejder
1. Tranbjerggruppe
Tranerne
FDF tranbjerg

Kampsport
Vovinam
Transport
Busruter
4A - 20 - 41
202
Tog
Odderbanen
Taxa
Aarhus Taxa
89 484 848

DANTAXI ApS
40 303 747

Århus Mini Taxi
86 164 700

Østjydsk Mini- & Turistbusser ApS
86 195 400
Besøgende
· Gæster online: 3

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 202
· Nyeste bruger: rednes
Nyheder
Aarhus' første handicap-venlige sheltere er på vej i Tranbjerg
LokalavisenPlanerne om et særligt shelter-område ved Tranbjerg er nået langt. Lige nu ligger projektet dog stille på grund af en indsigelse.

Af Christina S. Johansen, Lokalavisen Aarhus Syd 21-3-2017


Et projekt ved Tranbjerg Sø, hvor fire sheltere omkranser en bålplads, og en bro går i en bue ud i vandet, er færdigt. Økonomien er også på plads til det, som vil blive Aarhus' første deciderede handicapvenlige sheltere.
Det er et kommunalt projekt om at skabe flere rekreative knudepunkter og mødesteder i naturen, der har resulteret i shelter-projektet.

Studerende fra Arkitektskolen Aarhus har desuden været tilknyttet, og det er dem, som har udformet det temmelig anderledes shelter-område. Sammenslutningen af Unge Med Handicap har været tilknyttet som sparringspartner, forklarer Ulla Maria Aude, der er projektleder i Center for Byens Anvendelse:

“Det specielle ved netop disse sheltere er jo, at de egner sig særligt til borgere med handicap. Blandt andet har shelterne flere kroge end almindelige af slagsen, hvilket giver de besøgende mulighed for mere privatliv,” siger Ulla Maria Aude, som forklarer, at Tranbjerg-shelterne bliver en del af Aarhus Kommunes tilbud, hvor man ganske kvit og frit kan booke sig til overnatninger i alle byens sheltere via hjemmesiden www.friluftslivaarhus.dk.

“Det er meget, meget populært både for familier og venner samt institutioner at booke sig ind i op til 24 timer,” siger projektmedarbejderen.
· jorgen_dahlgaard d. March 29 2017 22:59:34 · Læs mere · 81 Fremvisninger · Udskriv
Generalforsamling den 28. februar 2017
Tranbjerg FællesrådTil Tranbjergs Fællesråds medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 ”Pyramidesalen” Lokalcenteret Torvevænget 3 Tranbjerg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
4. Orientering om godkendelse af nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2017
9. Valg af bestyrelse;
- På valg er følgende:
- Formand Jørgen Halle villig til genvalg
- Bestyrelses medlem (Jørgen Dahlgaard) villig til genvalg
- Bestyrelses medlem (Erik Mathisen) villig til genvalg
- 2.suppleant (Allan Sjøenberg) villig til genvalg
- 1.suppleant (vakant)

- 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt er villig til genvalg
- revisor suppleant Bent Åge Henriksen

10 evt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 9/2 - 2017
· jorgen_dahlgaard d. January 18 2017 23:42:52 · Udskriv
Shelter-projekt på vej ved søen
Som omtalt i Tranbjerg Tidende har arkitektstuderende fra Aarhus Arkitektskole har givet deres bud på, hvordan et handicapegnet shelter ved søen (Østerby Mose) kunne se ud. Vinderprojektet blev projektet INSIDE/OUT skabt af de studerende Ning Tao, Jinxia Chen og Janni Dissing. De arkitektstuderende mødtes med flere unge med vidt forskellige handicaps for at kunne sætte sig ind i deres situation og behov, når man er ung og handicappet og gerne vil ud i naturen på lige fod med ikke-handicappede.

Shelteret skal ligge i nærheden af den eksisterende bålhytte ved østsiden af søen, og der er også tale om at etablere et toilet dernede. Nu er finansieringen ved at være på plads om end der mangler lidt endnu. Der er bevilliget 500.000 kr. af Friluftsrådet, 200.000 kr. fra Tilgængelighedspuljen i Aarhus Kommune samt 180.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Samtidig er der midler på vej fra andre puljer i Aarhus Kommune til bålsted, muldtoilet, stiforbedring og adgang til p-forhold mm.

Når shelterpladsen realiseres vil den blive en del af Aarhus Kommunes tilbud på shelterpladser og fremgå af bookingportalen www.aarhus.dk/frluftsliv. Samtidigt skal der etableres en afsætningsplads, information, et muldtoilet og en vandpost med en placering, så det også kan bruges af Naturcenter Tranbjerg og de aktiviteter, der er omkring bålhytten.

Naturcenter Tranbjerg har udtalt: ”En stor del af vores aktiviteter foregår i lokalmiljøet omkring Tranbjerg, hvor vores bålhytte og som området omkring Tranbjerg Sø er en meget vigtig del heraf. Med en shelterplads ser vi store muligheder for at stimulere og højne kvaliteten af Naturoplevelser for både ”Børn og Unge i Tranbjerg” og område ”Horsensvej”. Shelterpladsen vil være en særdeles god platform for læring i – og af Naturen”.

Lige nu arbejder man at få oprettet en lokal støttegruppe for shelterpladsen. I Fællesrådet overvejer vi p.t., om vi skal gå ind i sådan en gruppe. Hvis du har lyst til høre mere om projektet og/eller være med til at starte en støttegruppe kan du evt. kontakte projektmedarbejder Ulla Aude, Team Medborgerskab hos Center for byens Anvendelse: ulau@aarhus.dk

Under læs mere kan du se nogle flere tegninger samt et link til beskrivelsen af vinderprojektet. Der vil dog en del praktiske tilretninger, når projektet bliver til virkelighed. Du er også velkommen til at kontakte Fællesrådet med kommentarer. fr@tranbjerg.dk
· jorgen_dahlgaard d. December 22 2016 22:24:37
Læs mere · 276 Fremvisninger · Udskriv
Tranbjerg anno 2050 - åbent hus lørdag den 3. december
Kom ind og giv dit bidrag til vores fælles vision om Tranbjerg. Se udstillingen i Tranbjerg Centeret i det tidligere apoteksudsalg, og kom til åbent hus samme sted lørdag den 3. december 2016 mellem 10 og 14.

Her har du mulighed for at se de visioner som vi arbejder med i Tranbjerg fællesråd, kommentere dem og selv komme med dit eget bidrag. Fællesrådet samler alle bidrag til den fælles vision som Aarhus Byråd i 2016 skal tage stilling til.

Alle bidrag er velkomne!
Med venlig hilsen Tranbjerg Fællesråd.

Vi har fået lavet nogle billeder - visualiseringer, som viser nogle af de ideer, der har været i spil indtil nu. Se dem under Læs mere... Desuden har vi fået lavet en video (YouTube)
· jorgen_dahlgaard d. November 29 2016 21:21:34
Læs mere · 252 Fremvisninger · Udskriv
Borgermøde om byplanlægning - flyttet til 3. december i butikscentret
Det forslag som Vi fremsendte fra Tranbjerg fællesråd i februar om byudviklingen i Tranbjerg, er nu blevet en del af Aarhus kommunes planstrategi som blev vedtaget af byrådet i september.
Byplanafdelingen, har tilkendegivet, at de gerne vil have at vi fylder nogle flere værdiladede ord på hvad der betyder noget for os her i Tranbjerg, og hvor vi ønsker at udviklingen af byen skal bevæge sig hen i mod. Vi skal i en ad hoc arbejdsgruppe til at skrive oplægget – så hvis du har visionen og gerne vil bidrage med at skrive oplægget til borgermødet, bedes du kontakte undertegnede.

Under alle omstændigheder, synes jeg du skal sætte et kryds i din kalender lørdag den 3. december 2016 kl. 10 - 14 i centret i det gamle apoteksudsalg overfor Matas, hvor oplægget bliver præsenteret af bestyrelsen i et åbenthus arrangement. Bemærk ny dato og sted!
Der kommer en indbydelse ud i dagspressen også.

Med venlig hilsen Jørgen Halle, Formand for Tranbjerg fællesråd
· jorgen_dahlgaard d. October 05 2016 22:20:15 · Udskriv
Moderne teknologi giver bedre trafikflow
Århus KommuneRejsetiden er forkortet med mere end 10 procent på Christian X’s Vej takket være radarer, der fordeler det grønne lys efter den aktuelle trafikmængde.

Det er de fire kryds på Christian X’s Vej fra Ringvej Syd til Enghavevej, som er blevet udstyret med ny teknologi i form af radarer, så det grønne lys nu fordeles mere hensigtsmæssigt mellem hovedstrækningen og sidevejene. Tidligere var de fire kryds tidsstyrede. Det betyder, at de var programmerede til at følge et bestemt tidsinterval uanset, om der var høj belastning ind ad Christian X’s Vej i morgenmyldretiden, eller om der holdt biler og ventede på at komme ud fra en af de tilstødende veje en sen aften.

”Trafikstyring er den mest hensigtsmæssige måde at styre krydsene på en stor indfaldsvej som Christian X’s Vej, hvor trafiksituationen varierer meget i løbet af dagen,” siger projektleder Asbjørn Halskov-Sørensen og tilføjer: ”Med den nye teknologi undgår myldretidstrafikken at blive bremset af en 21 år gammel tidsindstilling, der insisterer på at give grønt til sidevejene, selvom der ikke er behov for det.”

Langt størstedelen af alle store kryds i byen er trafikstyrede enten via sensorer i asfalten, video eller radarer. Ifølge Asbjørn Halskov-Sørensen bliver radarer mere udbredt, fordi det ofte er et billigere alternativ, der har potentiale til at give en mere fleksibel trafikstyring.

Samspil mellem kryds

De tre kryds fra Ringvej Syd og frem til rundkørslen er programmeret til at spille sammen, så trafikken glider bedst muligt for de mange pendlere på strækningen ind og ud af byen.
Bedre trafikflow er en fordel for trafikanterne, der undgår spildtid i bilerne. Ligesom det er en gevinst for miljøet, når personbiler og tung trafik undgår unødige stop og efterfølgende acceleration.

Kilde: Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune
· jorgen_dahlgaard d. September 07 2016 22:27:15 · Udskriv
Kommunen fremhæver Tranbjerg som et godt eksempel for planstrategien
Århus KommuneHvordan skal Tranbjerg se ud i 2050? I en pressemeddelelse den 9. juni fra kommunen hedder det:

Forstæder vil gerne vokse
En række forstæder vil gerne vokse og blive bedre byer at bo og arbejde i. Aarhus Kommune går nu i tæt dialog med fællesrådene om de store visioner.

Det er ikke kun Aarhus Midtby, der skal blive tættere, mere levende og have bedre bymiljøer. En række af Aarhus’ forstæder vil også udvikle sig. De vil have flere indbyggere, større mangfoldighed i udbuddet af boliger, liv i deres centre og mere by omkring stationerne.

Det står klart efter Aarhus Kommune har haft sin Planstrategi 2015 i offentlig høring. Planstrategien peger på, at Aarhus frem mod 2050 skal vokse til 250.000 arbejdspladser og 450.000 indbyggere på en måde, så byen som helhed bliver tættere og mere levende, og den er flere for-stæder helt med på. To fællesråd har lavet deres egne ambitiøse visio-ner for, hvordan mange flere kan bo og arbejde i deres lokalområder i fremtiden.

I både Tranbjerg og Lystrup-Elsted vil man således gerne blive noget nær dobbelt så store, og vel at mærke stort set på den samme plads som nu.

I Tranbjerg foreslår fællesrådet fortætning og omdannelse omkring stationen, ny bebyggelse vest for Landevejen mod nord, overbygning af Landevejen mod syd, salg af den del af Tranbjergskolen, som ligger på Kirketorvet og andre kommunale ejendomme til finansiering af et nyt stort center, udbygning af den øvrige del af Tranbjergskolen og area-lerne heromkring, flere idrætsfaciliteter m.v. Samtidig foreslås et nyt letbanetracé ind gennem byen forbi det nye storcenter på Kirketorvet og uddannelsescentret ved Tranbjergskolen.

Se mere om indstillingen vedr. planstrategien

Læs mere af pressemeddelelsen under læs mere....
· jorgen_dahlgaard d. June 09 2016 22:10:18
Læs mere · 789 Fremvisninger · Udskriv
Affaldsindsamling 2016
Søndag den 17. april 2016 fra klokken 10 til 12 rydder vi op i Tranbjerg

Så tag mødregruppen, grundejerforeningen eller dine børn/børnebørn under armen og kom op i Center Syd, hvor der uddeles sække og ruter fra klokken 10 til klokken 12.

Medbring om muligt selv handsker, da vi kun har et begrænset antal. Affaldet skal afleveres ved det markerede areal på parkeringspladsen foran Center Syd eller ved et nærmere aftalt dropsted.

Danmarks Naturfredningsforening står bag indsamlingen, der foregår over hele Danmark denne dag. Sig til hvis du har spørgsmål eller andet. Vi håber at se så mange som muligt, så vi kan få en pæn og ren by.
· jorgen_dahlgaard d. April 12 2016 08:17:15 · Udskriv
Ny bane Hovedgård-Hasselager - Informationsmøde om de tre linjeføringer
Som et resultat af idéfasen har Banedanmark justeret de oprindelige linjeføringsforslag og udarbejdet et tredje. Idéfasen, som blev gennemført i 2015, havde til formål at lade borgere og myndigheder blive hørt og få indflydelse på de nye forslag til løsninger. For at fortælle om de igangværende undersøgelser, de nye linjeføringsforslag og projektets videre proces afholdes der nu informationsmøder. Møderne er ikke traditionelle borgermøder som en del af en høring, men ekstra informationsmøder i anledning af de nye linjeføringer. Den næste høring forventes fortsat omkring årsskiftet 2016/17.

Næste møde finder sted:
Den 15. marts 2016 kl. 19
KHIF Hallen
Koltvej 43, 8361 Hasselager
· jorgen_dahlgaard d. March 14 2016 23:00:09 · Udskriv
Tranbjergkort med lokale seværdigheder

I Tranbjerg fællesråd arbejder vi på, at udarbejde et bykort med vore stier og lokale seværdigheder markeret. Til dette har vi brug for dig og din viden om dit lokalområde - for du kender sikkert detaljer om din by som vi ikke er bekendt med. Det kan være beliggenheden af vængets legeplads, et beskyttelsesrum fra den kolde krigs tid eller en sti som du synes skal komme til offentlighedens kendskab. Send derfor en mail til info@tranbjerg.dk med oplysninger herom hvis de ikke allerede er at finde på kortet.Vis Tranbjerg på et større kort
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Om Tranbjerg
Om Tranbjerg
Kort
Statistik
Vejret lokalt
Tranbjerg Tidende
Arkiv
Indsend stof


Spørg Tranbjerg

Har du et spørgsmål du gerne vil have svar på så kan du stille det her. Send en mail til info@tranbjerg.dk så viderebringer vi dit spørgsmål til portalens øvrige læsere, som således får mulighed for at svare dig.

Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

20/12/2014 18:04

20/12/2014 17:59
Er der en eller flere, der modarbejder den indsats, som frivillige og ulønnede medarbejdere gør? Ca. 5000 registerkort til avisklip og småtryksamling synes forsvundet! Hvem ved noget?

03/02/2014 22:30
NB: Ny e-post-adresse til fællesrådet: fr(a)tranbjerg.dk

17/06/2013 23:04
Er der nogen som skal af med et legehus, så er jeg meget interesseret

06/02/2013 23:08
AIA Damesenior fodbold søger spillere Har du lyst til nye bekendtskaber og masser af sjov. Kontakt Træner Kim og hør nærmere på tlf. 28707732.

25/10/2012 22:42
Havenisse købes, min. 25 cm høj, ring til Metin på tlf. 30 299 822.

20/06/2012 13:55
Er der flere end mig som rigtig godt kunne tænke sig at deltage i et loppemarked? Venligst skriv til mig hvis i kender steder hvor der bliver afholdt el. Grin

17/06/2012 20:09
Til de unge mennesker der mener en el-scoter skal køre på gangstierne- - Nej Jeg skal bruge cykelstier eller kørebane. Det sir færdselsloven

14/06/2012 23:48
Hvad er der sket med Støtteforeningen for Tranbjerg Idræts- og aktivitetscenter. Eksister den stadig?

01/06/2012 19:22
En lille bøn til "Hestefolket / pigerne" Lad venligst hestene blive ude fra stierne i Skovgårdsvænget, da det er er yderst ireterende at køre i kørestol og få det med hjem i stuen. Angry

Nyeste artikler
· 2017.02.28 Referat G...
· 2016.12.05 Referat B...
· 2016.10.31 Referat B...
· 2016.09.12 Referat B...
· 2016.08.18 Referat B...
Siden dannet på: 0.02 sekunder 3,290,365 Unikke besøg