December 12 2017 01:32:15
Navigation
· Hjem
· Dokumenter
· Downloads
· FAQ / OSS
· Debatforum
· Links
· Nyheder
· Kontakt
· Fotos
· Søg

Tranbjerg Fællesråd
Bestyrelsen
Udvalg
Vedtægter
Formål
Medlemskab
Medlemsliste
Referater
Vigtige numre

Alarm:
112


Politi:
114
Østjysk Energi:
87 801 177
Tranbjerg Varmeværk:
86 292 588
Vandforsyning:
89 401 800
Vejvedligehold:
89 404 400
Renovation:
87 441 111
Lægevagt:
70 113 131
Skadestuen:
87 315 050

Sport og fritid
AIA Tranbjerg
Badminton
Fodbold
Håndbold
Svømning
Tennis
Gymnastik
Bordtennis

Fritidsklubber m.m.
Ung i Aarhus – Fritidscenter Tranbjerg

Spejder
1. Tranbjerggruppe
Tranerne
FDF tranbjerg

Kampsport
Vovinam
Transport
Busruter
4A - 20 - 41
202
Tog
Odderbanen
Taxa
Aarhus Taxa
89 484 848

DANTAXI ApS
40 303 747

Århus Mini Taxi
86 164 700

Østjydsk Mini- & Turistbusser ApS
86 195 400
Besøgende
· Gæster online: 4

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 202
· Nyeste bruger: rednes
Nyheder
Generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd den 23. februar
Tranbjerg FællesrådDer indkaldes hermed til generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 på ”Lokalcentret”, Torvevænget 3A, Tranbjerg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettiget
4. Orientering om godkendelse af nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2015

9. Valg af bestyrelse;
På valg er følgende:
• Formand Jørgen Halle villig til genvalg
• Bestyrelses medlem (Jørgen Dahlgaard) villig til genvalg
• Bestyrelses medlem (Erik Mathisen) villig til genvalg
• 2. suppleant (Jens Laursen)
• 2 revisorer: John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt er villig til genvalg
• revisor suppleant Bent Åge Henriksen

10 evt.

Aller er velkomne, men det er kun medlemmer, som har stemmeret. Mød op og bliv klogere på din by og Aarhus Kommune.
· jorgen_dahlgaard d. January 22 2015 21:12:58 · Udskriv
Invitation til debat om Bering-Beder vejen samt borgermøde
Som led i den 2. offentlige høring for Bering-Beder vejen inviterer Aarhus Kommune til debat. Senere følger et borgermøde den 20. januar i Tranbjerg.

Høringsfasen begynder mandag den 1. december, og der er frist for indsendelse af høringsbidrag lørdag den 28. februar 2015. Der afholdes desuden et borgermøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 18:30 i Grønløkkehallen i Tranbjerg.

Dagsordenen for borgermødet 20-1:
1. Velkomst ved rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz (18:30)
2. Gennemgang af mødet – historik – hvad er til debat mm. ved kommuneplanchef Niels-Peter Mohr
3. Gennemgang af vejprojektet – linjeføringerne A, B1 og C (19-19:30) ved civilingeniør Jesper Frandsen i Mobilitet, Center for Byudvikling og Mobilitet
4. Mulighed for en snak ved borde i salen om forskellige temaer (introduceres i punkt 2) (19:30-20:30)
5. Opsamling og mulighed for spørgsmål i plenum til rådmanden samt kommunens fagfolk (20:30-21:00)
6. Tak for i aften (21:00)

Aarhus Kommune ønsker at fastlægge et tracé for en ny vejforbindelse, der forbinder Oddervej i sydøst med Østjyske Motorvej og Torshøjvej i nordvest.

Den 12 km lange vejstrækning, skal medvirke til at fremme den trafikale infrastruktur i kommunen. Sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen skal vejen udgøre en 3. ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Det overordnede vejnet skal aflastes og der skal ske en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje til Aarhus.

Som led i planlægningen er der udarbejdet en VVM-redegørelse – en vurdering af virkninger på miljøet. Redegørelsen har undersøgt en lang række temaer, som f.eks. natur, dyreliv, støj mm for tre linjeføringer for Bering-Beder vejen – A, B1 og C samt 0-alternativet, som er situationen, hvor vejprojektet ikke gennemføres.

I 2009 gennemførtes 1. offentlige høring med stor interesse i lokalsamfundene samt øvrige interessenter. Her var bl.a. projektets placering til debat. På baggrund af offentligheds-fasen og de indkomne høringsbidrag, blev det besluttet at arbejde videre med 3 linjeføringer samt 0-alternativ for vejprojektet. Dette er nu vurderet i VVM-redegørelsen og er til debat.

Materialet, der er fremlagt i offentlig høring kan ses på www.aarhus.dk/bering-beder Kilde: aarhus.dk
· jorgen_dahlgaard d. December 01 2014 22:40:33 · Udskriv
Flytning af mast skaber problemer
LokalavisenBorgere i Tranbjerg er utilfredse med placering af mast. Det har fået fællesrådet til at gå ind i sagen.
Af Camilla Kjærgaard Olesen, Lokalavisen 25-11-2014

MAST 149 mennesker i den sydlige del af Tranbjerg har skrevet under på, at de ikke ønsker at få opstillet en telemast på Obstrupvej 74. Masten har tidligere stået, hvor man lige nu er i gang med at bygge nye boliger, og det er i den forbindelse, at den er blevet pillet ned. Man har foreslået ovennævnte adresse som ny placering, men det skaber utilfredshed blandt borgerne i området, fortæller formand for Tranbjerg Fællesråd, Jørgen Halle.

“Vi har fået henvendelse fra den borger, der bor på Obstrupvej 72, for vedkommende får placeret masten cirka 40 meter fra sit køkkenvindue,” siger Jørgen Halle. Placeringen på Obstrupvej 74 har været i høring, og i fællesrådets høringssvar lyder det blandt andet, at “man er forarget over, at man flytter masten fra et sted, hvor den var delvist skjult af træer til et sted klods op ad en indfaldsvej til Tranbjerg, meget synlig og kun 40 meter fra den nabo, der skal se på masten hver dag.”

En vanskelig sag
Det er dog ikke lige sådan at finde den optimale placering til en mast. Der er mange faktorer, der spiller ind, når der
skal findes et sted, forklarer pressechef ved Telenor, Tom Lehn-Christiansen. “Det er jo altid et dilemma. Folk vil gerne have mobildækningen, men ønsker ikke se på masten. Vi forsøger altid at tage hensyn, men en mast skal have en vis placering og højde, for at den kan dække det område, den skal. Det er desværre ikke så enkelt,” oplyser Tom Lehn-Christiansen.

Telcon, der er leverandør til Telenor, der ejer masten, blev opsagt på den eksisterende placering for et år siden. Egentlig burde der have været styr på det hele, men byggesagsgodkendelser tager lang tid, og derfor kan opbygningen af den nye mast trække ud. “Vi forventer ikke, at der kommer byggetilladelse før til marts næste år,” siger Tom Lehn-Christiansen.

Se resten af artiklen under læs mere...


· jorgen_dahlgaard d. November 25 2014 22:48:35
Læs mere · 2425 Fremvisninger · Udskriv
Ny mobilmast - se høringssvaret fra Tranbjerg Fællesråd
Tranbjerg FællesrådHøringssvar vedrørende ansøgning om placering af telemast ved Obstrupvej 74.

Til Byggeri, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J. Att. Anders Iversen

Med baggrund i henvendelser fra flere borgere i Tranbjerg, der havde modtaget opfordringsbrev fra jer den 3. november 2014 om opsætning af telemast ved Obstrupvej 74, tog vi sagen op på bestyrelsesmødet i Tranbjerg fællesråd den 6. november.

Vi indkaldte til borgermøde mandag den 10. november, hvor alle der havde modtaget henvendelsen fra jer blev inviteret ved personlig henvendelse. Desuden havde vi opslået invitationen på Fællesrådets hjemmeside så mødet var offentligt tilgængeligt for alle interesserede.

Vi havde inviteret Anders Iversen fra center for Miljø og Energi, og ansøgeren Ole Wichmann Schmidt fra Telcon A/S. Ingen af de 2 inviterede parter ønskede at deltage.

Bemærkninger fra borgermødet.
Om selve høringen:
Blandt de fremmødte var der stor glæde, over at vi fra Tranbjerg Fællesråd havde taget emnet op og inviteret. Det var langt fra alle de fremmødte, der havde været opmærksom på, at de havde fået digital post – endsige læst indholdet – før vi gjorde dem opmærksom på det.

Ved en henvendelse til jurist Jens Christian Nielsen, er vi gjort bekendt med, at I faktisk har udsendt materialet til flere, end det er forudsat jf. byggeloven. Statsforvaltningen Syddanmark har afvist at realitetsbehandle en klagesag fra en nabo, der boede 65 meter fra en 30 meter høj mast.

I den aktuelle ansøgning – er der 60 meter fra masten til Østerbyalle – hvilket ville have medført at I kunne nøjes med at sende det ud til 2 husstande – hvoraf den ene er ansøgeren, som næppe ville gøre indsigelser. Vi vil gerne udtrykke vor taknemmelighed og respekt for, at I trods alt sender ud til flere beboere end I er forpligtet til. Samtidig finder vi det bekymrende for demokratiet, at èn borger kan få lov til at sætte en så markant genstand op i landskabet – og hvis der er over 60 meter til nærmeste nabo, kan han gøre det uden nogen andre end ham selv skal spørges.

Om placeringen.
De fleste af de fremmødte fandt den ansøgte placering meget synlig og belastende for Tranbjerg. Der var forargelse over, at man flytter masten fra et sted, hvor den var delvist skjult af træer til et sted klods op ad en indfaldsvej til Tranbjerg, meget synlig og kun 40 meter fra den nabo der skal se på masten hver dag. Der var forargelse over denne for udstykkeren af de nye grunde lette løsning, ved at flytte masten fra nyudstykningen, hvor udstykkeren ”slipper af med et problem” til en placering der er langt væk fra de grunde der skal sælges.

Se resten af svaret under læs mere...
· jorgen_dahlgaard d. November 19 2014 23:23:27
Læs mere · 2835 Fremvisninger · Udskriv
Borgermøde om nabohjælp i Stakladen
Århus KommuneInvitation til borgermøde om Nabohjælp i Aarhus Kommune tirsdag den 25. nov. kl. 17.30-20.00 i Stakladen.

Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem i Aarhus Kommune. Her kan du høre Østjyllands Politi fortælle om lokale forhold, mens både en tidligere indbrudstyv og TrygFonden vil fortælle om kriminalitet og tryghed.

Mødet er gratis, og der vil være mad og drikke i aftenens løb.

Se invitationen og det fulde program under læs mere og tilmeld dig senest den 18. november. Vi håber at se dig og dine naboer.

TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune
· jorgen_dahlgaard d. November 16 2014 11:16:09
Læs mere · 2233 Fremvisninger · Udskriv
Gratis workshops – fede ideer med læste bøger
Århus KommuneLørdag 6. december kl. 10.00 – 13.00 på Tranbjerg Bibliotek, Kirketorvet 6, 8310 Tranbjerg

Gitte Lacarriere er ekspert i indretning med genbrug og afholder kreative workshops, hvor du bl.a. lærer at lave læste bøger om til smukke foldede skulpturer, notesbøger, opbevaringsæsker, dekorationer, bogmærker og meget mere.
Arrangementet er for alle mellem 6 år og 100 år. Du skal bare medbringe dit kreative væsen. Inkluderet er bøger, hobbyknive, saks og naturligvis brug af lim. Du må gerne medbringe dine egne bøger, hvis du har lyst.

Se mere på www.lacarriere.dk eller på www.aakb.dk/arrangementer
På sidstnævnte kan du tilmelde dig det ønskede arrangement.
· jorgen_dahlgaard d. November 12 2014 22:36:08 · Udskriv
Borgere i oprør over ny mobilmast
Mange borgere i Tranbjerg Syd er i oprør over planerne om omstilling af en ny stor mobilmast på 42 meter. Firmaet Telecon har søgt om tilladelse til at opstille masten på adressen Obstrupvej 74. På fotoet ser du stedet øst for vandværket med masten indkopieret på billedet. Hovedanken er at masten bliver al for synlig med den ansøgte placering. Masten, som er en gittermast, vil skæmme hele området, som er meget åbent.

Nogen har sovet i timen
Den nye mast skal erstatte den nuværende store mast ved den gamle transformerstation på Obstrupvej. Masten her skal fjernes på grund af nybyggeri. Faktisk er lejemålet her opsagt til udgangen af november måned. Og det må man have vist i lang tid og alligevel er det først nu, at der ansøges om en ny placering. Den nye mast skal sikre en fornuftig mobildækning i Tranbjerg og Mårslet.

Hastværk - kun fjorten dages høringsfrist - borgermøde

Den 3. november fik borgerne i de 37 nærmeste husstande et brev fra Aarhus Kommune i den elektroniske postkasse, hvor høringsfristen er den 19. november. Da stedet ligger i landzone kræves der ikke en lokalplan.
På trods af et meget kort varsel, deltog ca. 14 husstande i et borgermøde den 10. november indkaldt af Fællesrådet. På mødet var der enighed om, at prøve at foreslå en anden placering til masten fx ved det gamle rensningsanlæg eller syd her for. Efter sigende har Vandværket sagt nej til masten, da den ville skæmme den flotte arkitektur på vandværket, som man har modtaget priser for.

Man kunne måske finde en anden mastetype, som ikke skæmmer landskabet så meget som en stor gittermast. Andre var bekymret over strålingen fra masten. Det forlød også at andre lodsejere kunne være interesseret i masten. Man prøver nu at lave en underskriftindsamling og alle opfordres til til at indsende et høringssvar inden den 19. november. Fællesrådet sender også et svar ind.
Under læs mere kan du hente diverse breve og dokumenter.

· jorgen_dahlgaard d. November 11 2014 22:32:40
Læs mere · 2494 Fremvisninger · Udskriv
Borgermøde om opstilling af mobilantennemast ved Obstrupvej
Tranbjerg FællesrådBorgermøde om opstilling af ny mobilantennemast ved Obstrupvej 74

Mandag den 10. november kl. 17:00 i Pyramidesalen på Lokalcenteret, Torvevænget 3a. afholder Tranbjerg Fællesråd et borgermøde om opstilling af en antennemast ved Obstrupvej 74.

Mødet er åbent for alle borgere i Tranbjerg, så du er også velkommen.
· jorgen_dahlgaard d. November 07 2014 22:05:07 · Udskriv
Bering-Beder Vejen - en beslutning på vej?
Hvor skal vejen gå? Det er det store spørgsmål, som Aarhus Byråd skal svare på forhåbentlig her i november måned. En beslutning har trukket ud selvom berørte borgere og fællesrådene i Aarhus Syd har presset på og rykket igen og igen for en afklaring. Mange hus- og gårdejere ved ikke om de købt eller solgt. Anlæg af 12 km helt ny vej berører selv sagt rigtig mange mennesker.

Tre linjeføringer i spil
Den store undersøgelse af vejprojektet, den såkaldte VVM Redegørelse (VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet), har været færdig et stykke tid. Redegørelsen er på næsten 300 sider samt kortbilag med 70 sider. Den kan hentes på kommunens hjemmeside.

Det er en lang række forhold som fx vejtilslutninger, støj, trafikstrømme, natur og miljø, der er undersøgt for tre udvalgte linjeføringer A, B1 og C. (Se tegning) Nogle kan måske huske dem fra den indledende høringsrunde. De 3 linjeføringer indeholder både fordele og ulemper. På baggrund af en samlet vurdering anbefaler Magistraten, Teknisk Udvalg og Aarhus Byråd p.t. linjeføring A, som er den nordlige linje. I forhold til Århus Amts gamle linjeføring ved Tingskoven er vejen rykket ca. 100 m mod syd ligesom den graves et stykke ned for at reducere støjgenerne.

Tranbjerg Fællesråd har ikke teknisk indsigt eller politisk mandat til at anbefale den ene linje frem for den anden. Vi anbefaler dog kraftigt at en endelig linjeføring bliver besluttet hurtigst mulig. Desuden ser vi meget gerne at arbejdet med at bygge vejen bliver sat i gang meget snart, idet mange af vejene i vores område allerede er belastet af langt mere trafik end de er bygget til. Senest har de fem fællesråd i Aarhus Syd i fællesskab haft foretræde for Teknisk Udvalg den 27. oktober for at understrege vigtigheden af vores ønsker.

Et stort borgermøde på vej: Se mere under læs mere
· jorgen_dahlgaard d. November 05 2014 23:52:40
Læs mere · 2248 Fremvisninger · Udskriv
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Om Tranbjerg
Om Tranbjerg
Kort
Statistik
Vejret lokalt
Tranbjerg Tidende
Arkiv
Indsend stof


Spørg Tranbjerg

Har du et spørgsmål du gerne vil have svar på så kan du stille det her. Send en mail til info@tranbjerg.dk så viderebringer vi dit spørgsmål til portalens øvrige læsere, som således får mulighed for at svare dig.

Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

20/12/2014 18:04

20/12/2014 17:59
Er der en eller flere, der modarbejder den indsats, som frivillige og ulønnede medarbejdere gør? Ca. 5000 registerkort til avisklip og småtryksamling synes forsvundet! Hvem ved noget?

03/02/2014 22:30
NB: Ny e-post-adresse til fællesrådet: fr(a)tranbjerg.dk

17/06/2013 23:04
Er der nogen som skal af med et legehus, så er jeg meget interesseret

06/02/2013 23:08
AIA Damesenior fodbold søger spillere Har du lyst til nye bekendtskaber og masser af sjov. Kontakt Træner Kim og hør nærmere på tlf. 28707732.

25/10/2012 22:42
Havenisse købes, min. 25 cm høj, ring til Metin på tlf. 30 299 822.

20/06/2012 13:55
Er der flere end mig som rigtig godt kunne tænke sig at deltage i et loppemarked? Venligst skriv til mig hvis i kender steder hvor der bliver afholdt el. Grin

17/06/2012 20:09
Til de unge mennesker der mener en el-scoter skal køre på gangstierne- - Nej Jeg skal bruge cykelstier eller kørebane. Det sir færdselsloven

14/06/2012 23:48
Hvad er der sket med Støtteforeningen for Tranbjerg Idræts- og aktivitetscenter. Eksister den stadig?

01/06/2012 19:22
En lille bøn til "Hestefolket / pigerne" Lad venligst hestene blive ude fra stierne i Skovgårdsvænget, da det er er yderst ireterende at køre i kørestol og få det med hjem i stuen. Angry

Nyeste artikler
· 2017.02.28 Referat G...
· 2016.12.05 Referat B...
· 2016.10.31 Referat B...
· 2016.09.12 Referat B...
· 2016.08.18 Referat B...
Siden dannet på: 0.02 sekunder 3,562,080 Unikke besøg