December 12 2017 01:39:28
Navigation
· Hjem
· Dokumenter
· Downloads
· FAQ / OSS
· Debatforum
· Links
· Nyheder
· Kontakt
· Fotos
· Søg

Tranbjerg Fællesråd
Bestyrelsen
Udvalg
Vedtægter
Formål
Medlemskab
Medlemsliste
Referater
Vigtige numre

Alarm:
112


Politi:
114
Østjysk Energi:
87 801 177
Tranbjerg Varmeværk:
86 292 588
Vandforsyning:
89 401 800
Vejvedligehold:
89 404 400
Renovation:
87 441 111
Lægevagt:
70 113 131
Skadestuen:
87 315 050

Sport og fritid
AIA Tranbjerg
Badminton
Fodbold
Håndbold
Svømning
Tennis
Gymnastik
Bordtennis

Fritidsklubber m.m.
Ung i Aarhus – Fritidscenter Tranbjerg

Spejder
1. Tranbjerggruppe
Tranerne
FDF tranbjerg

Kampsport
Vovinam
Transport
Busruter
4A - 20 - 41
202
Tog
Odderbanen
Taxa
Aarhus Taxa
89 484 848

DANTAXI ApS
40 303 747

Århus Mini Taxi
86 164 700

Østjydsk Mini- & Turistbusser ApS
86 195 400
Besøgende
· Gæster online: 3

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 202
· Nyeste bruger: rednes
Nyheder
Kommunen fremhæver Tranbjerg som et godt eksempel for planstrategien
Århus KommuneHvordan skal Tranbjerg se ud i 2050? I en pressemeddelelse den 9. juni fra kommunen hedder det:

Forstæder vil gerne vokse
En række forstæder vil gerne vokse og blive bedre byer at bo og arbejde i. Aarhus Kommune går nu i tæt dialog med fællesrådene om de store visioner.

Det er ikke kun Aarhus Midtby, der skal blive tættere, mere levende og have bedre bymiljøer. En række af Aarhus’ forstæder vil også udvikle sig. De vil have flere indbyggere, større mangfoldighed i udbuddet af boliger, liv i deres centre og mere by omkring stationerne.

Det står klart efter Aarhus Kommune har haft sin Planstrategi 2015 i offentlig høring. Planstrategien peger på, at Aarhus frem mod 2050 skal vokse til 250.000 arbejdspladser og 450.000 indbyggere på en måde, så byen som helhed bliver tættere og mere levende, og den er flere for-stæder helt med på. To fællesråd har lavet deres egne ambitiøse visio-ner for, hvordan mange flere kan bo og arbejde i deres lokalområder i fremtiden.

I både Tranbjerg og Lystrup-Elsted vil man således gerne blive noget nær dobbelt så store, og vel at mærke stort set på den samme plads som nu.

I Tranbjerg foreslår fællesrådet fortætning og omdannelse omkring stationen, ny bebyggelse vest for Landevejen mod nord, overbygning af Landevejen mod syd, salg af den del af Tranbjergskolen, som ligger på Kirketorvet og andre kommunale ejendomme til finansiering af et nyt stort center, udbygning af den øvrige del af Tranbjergskolen og area-lerne heromkring, flere idrætsfaciliteter m.v. Samtidig foreslås et nyt letbanetracé ind gennem byen forbi det nye storcenter på Kirketorvet og uddannelsescentret ved Tranbjergskolen.

Se mere om indstillingen vedr. planstrategien

Læs mere af pressemeddelelsen under læs mere....
· jorgen_dahlgaard d. June 09 2016 22:10:18 · Læs mere · 1368 Fremvisninger · Udskriv
Affaldsindsamling 2016
Søndag den 17. april 2016 fra klokken 10 til 12 rydder vi op i Tranbjerg

Så tag mødregruppen, grundejerforeningen eller dine børn/børnebørn under armen og kom op i Center Syd, hvor der uddeles sække og ruter fra klokken 10 til klokken 12.

Medbring om muligt selv handsker, da vi kun har et begrænset antal. Affaldet skal afleveres ved det markerede areal på parkeringspladsen foran Center Syd eller ved et nærmere aftalt dropsted.

Danmarks Naturfredningsforening står bag indsamlingen, der foregår over hele Danmark denne dag. Sig til hvis du har spørgsmål eller andet. Vi håber at se så mange som muligt, så vi kan få en pæn og ren by.
· jorgen_dahlgaard d. April 12 2016 08:17:15 · Udskriv
Ny bane Hovedgård-Hasselager - Informationsmøde om de tre linjeføringer
Som et resultat af idéfasen har Banedanmark justeret de oprindelige linjeføringsforslag og udarbejdet et tredje. Idéfasen, som blev gennemført i 2015, havde til formål at lade borgere og myndigheder blive hørt og få indflydelse på de nye forslag til løsninger. For at fortælle om de igangværende undersøgelser, de nye linjeføringsforslag og projektets videre proces afholdes der nu informationsmøder. Møderne er ikke traditionelle borgermøder som en del af en høring, men ekstra informationsmøder i anledning af de nye linjeføringer. Den næste høring forventes fortsat omkring årsskiftet 2016/17.

Næste møde finder sted:
Den 15. marts 2016 kl. 19
KHIF Hallen
Koltvej 43, 8361 Hasselager
· jorgen_dahlgaard d. March 14 2016 23:00:09 · Udskriv
Generalforsamling i Fællesrådet 22. februar
Tranbjerg FællesrådTil Tranbjergs Fællesråds medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Tranbjerg fællesråd Mandag d. 22. februar 2016 kl. 19,00 ”Pyramidesalen” Lokalcenteret Torvevænget 3 Tranbjerg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettiget
4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2016
9. Valg af bestyrelse;
- På valg er følgende:
- Kasserer Mogens Laursen villig til genvalg
- Bestyrelsesmedlem Torben Munkholt villig til genvalg
- 1.suppleant Jens Ove Mathiasen
- 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt er villig til genvalg
- revisor suppleant Bent Åge Henriksen

10 evt.
· jorgen_dahlgaard d. February 22 2016 08:51:11 · Udskriv
Velbesøgt borgermøde om fremtidens buslinier i Tranbjerg 4. februar
Mere 60 borgere var mødt frem for at høre om samt ikke mindst for at diskutere fremtidens buslinier i Tranbjerg, når letbanen sættes i drift fra medio 2017. Forslaget fra Midttrafik blev præsenteret af Anne Bach (Midttrafik) og Rigmor Korsgaard (Trafik og Veje). Der blev redegjort for passagertal, befolkningstæthed, afstande til stoppesteder osv. Der er lavet et stort forarbejde og desværre er det en spareøvelse, som byrådet har lagt op til, idet der skal findes penge til drift af letbanen.

Se eller hent præsentationen fra mødet (pdf 10 mb).
(Du lukker bare et evt. popupvindue fra dropbox)

Se forslaget fra Midttrafik og deltag i høringen på Midttrafiks hjemmeside

Høringsfristen er den 28. februar. Direkte link til høringsformularen på web

Du er også velkommen til at kontakte Tranbjerg Fællesråd på fr@tranbjerg.dk Fællesrådet arbejder også med de input, som vi har fået. På borgermødet præsenterede vi et forslag, hvor linie 4A kører forbi centret og ned ad Torvevænget forbi lokalcentret. Se forslaget med linieføring og stoppesteder under læs mere. Det har også været bragt i Tranbjerg Tidende nr. 1-2016.
· jorgen_dahlgaard d. February 09 2016 23:27:54
Læs mere · 1404 Fremvisninger · Udskriv
Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
Tranbjerg FællesrådSom altid er der nok at se til for Fællesrådet i en by som Tranbjerg lige uden for Aarhus. Der bygges og Aarhus Kommune laver nye planer og tiltag. Her får du en omtale af nogle ting fra de seneste måneder.

Ønskelisten vedrørende veje, stier og trafik
En gang om året har fællesrådene et fast møde med kommunen om prioritering samt opdatering af listerne med fællesrådenes ønsker til nye projekter i byen. Heldigvis er mange projekter blevet lavet de senere år, men der mangler stadigvæk nogle som fx:

1) Mere sti og fortov langs Orholt Alle. Med de nye bebyggelser samt Fakta-butikken er der kommet et behov for at kunne færdes sikkert langs Orholt Alle.
2) Ny rampe i stedet for trappen ved tunnelen under Østerby Alle ved skolen. Det vil ikke blot gavne de mange skolebørn, der nu skal cykle fra østsiden af Tranbjerg til begge skoler, men også være med til at få flere cykler til at vælge den sikre vej ad stisystemet. Stien er samtidig en af kommunens cykelruter. Og det dur ikke med trapper på en cykelsti.
3) Desuden vil vi gerne have asfalt på cykelstien langs Odderbanen ned til stien til Mårslet.
4) Der mangler en sikker stikrydsning på Tingskov Alle, hvis man skal ned til søen og den nye skov. Der bliver kørt rigtigt stærkt på Tingskovalle, og vejen krummer så der er ikke fuldt overblik for billisterne.
5) En trafikløsning i Slet By, Sletvej. Slet By er stærkt plaget af meget gennemkørende tung trafik fra Genvejen.

Udsigt til bedre mobildækning i Tranbjerg

For et års tid siden blev en stor mobilmast ved Obstrupvej taget ned pga. nybyggeri på stedet. Det gav en hel del problemer med dækningen i store dele af Tranbjerg, idet alle de tre store mobiloperatører havde antenner i masten. Siden er der kommet en ny mast i Mårslet samt ved Tranbjergparken, hvilket har hjulpet lidt.

Imidlertid er der er nu planer om at opføre en helt ny mobilmast tæt på varmeværket. Den har været i nabohøring – og denne gang uden protester så vidt vi ved. På sigt er det meningen alle de tre store mobiloperatører skal have antenner i masten.

Artiklen fortsætter... se under "læs mere"
· jorgen_dahlgaard d. December 14 2015 01:16:41
Læs mere · 1588 Fremvisninger · Udskriv
Borgermøde om fremtidens busruter i Tranbjerg den 4 . februar
Udsigt til ændringer i buslinjerne
Som mange sikkert har bemærket er der en ny letbane på vej med store vejarbejder inde i Aarhus. Og nu er arbejdet også begyndt i Tranbjerg med ombygning af Odderbanen til eldrift med de nye letbanetog. Letbanen er tænkt som rygraden i den kollektive trafik støttet af buslinjerne. Og det giver anledning til store ændringer i Tranbjerg, hvis forslagene bliver til virkelighed. I november udsendte Midttrafik et “Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet”.

Hovedpunkter i for Tranbjerg:
1) Den ene gren af linje 4A kører kun til Kjærslund (ved Gunnar Clausens Vej)
2) Den anden gren kører som A4 Tranbjerg Vest i dag, men forlænges til enden af Tingskov Alle. Kører 3-4 gange i timen.
3) Linje 20 bliver til linje 17 og kører til Solbjerg. I den anden retning kører linje 17 via Torvevænget, ind gennem Holme, Parkalle og ender til slut i Studstrup. Kører 2 gange i timen.
4) Regionalbuslinje 202 fra Vejle får endestation ved Tranbjerg Station og kører således ikke ind til centrum af Aarhus længere. Kører en gang i timen. Enkelte ture føres dog igennem til Viby Gymnasium.
5) Letbanen kører fire gange i timen til Aarhus (Lystrup) / Mårslet. To af afgangene føres igennem til Odder.

Forslaget kommer i offentlig høring i januar og februar måned. I den forbindelse afholder vi et borgermøde om ændringerne, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål - og få kvalificerede svar retur fra Midttrafik. Fællesrådet vil efterfølgende indsende et høringssvar, hvor de pointer der kommer frem på borgermødet vil være indeholdt.

Sæt kryds i kalenderen ved: Torsdag den 4. februar kl. 19.00 på Tranbjerg lokalcenter, Torvevænget 3
· jorgen_dahlgaard d. December 14 2015 01:12:24 · Udskriv
Høring om nye busruter til erstatning for toget
Fra 18. november – 2. december har kunderne mulighed for at kommentere på de seks nye busruter, der indsættes som erstatning for togene på Aarhus Nærbane fra 29. august 2016.

Ombygningen af Aarhus Nærbane til Aarhus Letbane kræver, at togdriften lukkes helt ned fra 29. august til efteråret 2017. Til gengæld kan du glæde dig til en helt ny letbane, der har flere afgange i timen end det eksisterende tog, når Aarhus Letbane starter op i 2017.

Midttrafik har til opgave at lave alternativer til togene i ombygningsperioden. Midttrafik indsætter ikke togbusser i traditionel forstand, når togene lukker ned. Midttrafik har valgt at styrke de eksisterende ruter og indsætter seks helt nye ruter, der støtter de eksisterende i myldretiden og kører på strækninger, som i dag ikke er dækket af busdrift.

Du kan kommentere på de seks nye ruter fra 18. november kl. 12.00 til 2. december kl. 12.00. Se midttrafik.dk

De nye midlertidige ruter i syd:
Rute 80 Malling–Beder–Skåde-Aarhus
Rute 81 Odder–Malling–Beder-Mårslet-Torve Allé/Østerby Allé-Tranbjerg-Viby st.
Rute 82 Chr X’s Vej-Gunnar Clausens Vej-Øllegårdsvej
Kilde: Midttrafik
· jorgen_dahlgaard d. November 18 2015 22:05:49 · Udskriv
”We have a dream” - vi fortsætter onsdag den 4. november kl. 19
Tranbjerg FællesrådMed en lettere omskrivning af det kendte citat, lægger vi i Tranbjerg fællesråd op til, at det er borgerne i Tranbjerg der skal have indflydelse på hvordan byen skal udvikle sig i de kommende år.

Aarhus kommune, har med oplægget ”klog vækst frem mod 2050” sat rammerne for hvor udviklingen i Aarhus kommune skal bevæge sig hen, og har samtidigt opfordret borgerne – dvs. dig – til at komme med forslag til hvad du synes skal ske i dit nærområde.

I Tranbjerg fællesråds regi, afholdt vi et borgermøde den 15. juni, hvor der blev kastet en masse ideer og udsagn op i luften. Vi har bearbejdet ideerne og inviterer nu dig til at komme og give os en tilbagemelding om resultatet af bearbejdningen. Planen er, at efter det er blevet debatteret og efterfølgende rettet til, sendes oplægget ind til kommunens byplanlægningsafdeling, så det kan blive indarbejdet i den gældende byplanlægning.
Det er yderst vigtigt for at planen kan få den nødvendige tyngde og gennemslagskraft, at du eller en repræsentant for jeres forening møder op og giver jeres mening om forslaget til kende. Kun hvis vi fremstår står samlet i Tranbjerg, bliver forslaget validt og hørt af politikere og embedsmænd.

NB: Vi fortsætter diskussionen om oplægget onsdag den 4–11–2015 på Tranbjerg lokalcenter fra kl. 19:00

Se præsentationen fra den 21-10 (pdf 2 mb)
(Du lukker bare et evt. popupvindue fra Dropbox).

VI vil gerne have en melding fra dig eller den repræsentant der kommer fra jeres forening, fremsendt på vores mail: fr@tranbjerg.dk om hvem der kommer, senest den 2-11-2015.
I er meget velkomne til at komme flere fra foreningen.

Med venlig hilsen
Jørgen Halle
Formand for Tranbjerg fællesråd.

· jorgen_dahlgaard d. October 09 2015 00:25:01 · Udskriv
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Om Tranbjerg
Om Tranbjerg
Kort
Statistik
Vejret lokalt
Tranbjerg Tidende
Arkiv
Indsend stof


Spørg Tranbjerg

Har du et spørgsmål du gerne vil have svar på så kan du stille det her. Send en mail til info@tranbjerg.dk så viderebringer vi dit spørgsmål til portalens øvrige læsere, som således får mulighed for at svare dig.

Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

20/12/2014 18:04

20/12/2014 17:59
Er der en eller flere, der modarbejder den indsats, som frivillige og ulønnede medarbejdere gør? Ca. 5000 registerkort til avisklip og småtryksamling synes forsvundet! Hvem ved noget?

03/02/2014 22:30
NB: Ny e-post-adresse til fællesrådet: fr(a)tranbjerg.dk

17/06/2013 23:04
Er der nogen som skal af med et legehus, så er jeg meget interesseret

06/02/2013 23:08
AIA Damesenior fodbold søger spillere Har du lyst til nye bekendtskaber og masser af sjov. Kontakt Træner Kim og hør nærmere på tlf. 28707732.

25/10/2012 22:42
Havenisse købes, min. 25 cm høj, ring til Metin på tlf. 30 299 822.

20/06/2012 13:55
Er der flere end mig som rigtig godt kunne tænke sig at deltage i et loppemarked? Venligst skriv til mig hvis i kender steder hvor der bliver afholdt el. Grin

17/06/2012 20:09
Til de unge mennesker der mener en el-scoter skal køre på gangstierne- - Nej Jeg skal bruge cykelstier eller kørebane. Det sir færdselsloven

14/06/2012 23:48
Hvad er der sket med Støtteforeningen for Tranbjerg Idræts- og aktivitetscenter. Eksister den stadig?

01/06/2012 19:22
En lille bøn til "Hestefolket / pigerne" Lad venligst hestene blive ude fra stierne i Skovgårdsvænget, da det er er yderst ireterende at køre i kørestol og få det med hjem i stuen. Angry

Nyeste artikler
· 2017.02.28 Referat G...
· 2016.12.05 Referat B...
· 2016.10.31 Referat B...
· 2016.09.12 Referat B...
· 2016.08.18 Referat B...
Siden dannet på: 0.02 sekunder 3,562,139 Unikke besøg