Kommunen fremhæver Tranbjerg som et godt eksempel for planstrategien
Skrevet af jorgen_dahlgaard d. June 09 2016 22:10:18
Hvordan skal Tranbjerg se ud i 2050? I en pressemeddelelse den 9. juni fra kommunen hedder det:

Forstæder vil gerne vokse
En række forstæder vil gerne vokse og blive bedre byer at bo og arbejde i. Aarhus Kommune går nu i tæt dialog med fællesrådene om de store visioner.

Det er ikke kun Aarhus Midtby, der skal blive tættere, mere levende og have bedre bymiljøer. En række af Aarhus’ forstæder vil også udvikle sig. De vil have flere indbyggere, større mangfoldighed i udbuddet af boliger, liv i deres centre og mere by omkring stationerne.

Det står klart efter Aarhus Kommune har haft sin Planstrategi 2015 i offentlig høring. Planstrategien peger på, at Aarhus frem mod 2050 skal vokse til 250.000 arbejdspladser og 450.000 indbyggere på en måde, så byen som helhed bliver tættere og mere levende, og den er flere for-stæder helt med på. To fællesråd har lavet deres egne ambitiøse visio-ner for, hvordan mange flere kan bo og arbejde i deres lokalområder i fremtiden.

I både Tranbjerg og Lystrup-Elsted vil man således gerne blive noget nær dobbelt så store, og vel at mærke stort set på den samme plads som nu.

I Tranbjerg foreslår fællesrådet fortætning og omdannelse omkring stationen, ny bebyggelse vest for Landevejen mod nord, overbygning af Landevejen mod syd, salg af den del af Tranbjergskolen, som ligger på Kirketorvet og andre kommunale ejendomme til finansiering af et nyt stort center, udbygning af den øvrige del af Tranbjergskolen og area-lerne heromkring, flere idrætsfaciliteter m.v. Samtidig foreslås et nyt letbanetracé ind gennem byen forbi det nye storcenter på Kirketorvet og uddannelsescentret ved Tranbjergskolen.

Se mere om indstillingen vedr. planstrategien

Læs mere af pressemeddelelsen under læs mere....
Udvidet nyhedstekst
De fleste fællesråd er med på, at vi skal bruge byens vækst til at bygge byen tættere, mere mangfoldig, mere levende og styrke identiteten og fællesskaberne i byens forskellige områder og kvarterer. Enkelte har selvfølgelig nogle lokale bekymringer, men grundlæggende har fællesrådene virkelig taget planstrategiens tema om ”Klog vækst frem mod 2050” til sig i en grad, jeg kun havde turde håbe på. Det er virkelig spændende, at vi som bysamfund har den kraft i os, og at fællesrådene selv spiller ind med store planer for deres egne byområder,” siger borgmester
Jacob Bundsgaard.

Derfor vil han sammen med rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz nu i dialog med
fællesrådene om, hvordan de ambitiøse planer kan komme med i det forslag til kommuneplan,
som byrådet skal udarbejde når, planstrategien er endeligt vedtaget.

Mandag (13-6) behandler Magistraten resultatet af høringen om planstrategien. Indstillingen peger ikke blot på en tættere dialog med fællesrådene, men også tre konkrete analyser:

En analyse af sammenhængen mellem byudvikling og skolekapacitet. En analyse af kapacitet til åben lav boligbebyggelse og en analyse af, om der er tilstrækkelig plads til fremtidens arbejdspladser, herunder ikke mindst arealer til industrivirksomheder m.v., som kan udgøre en trussel mod grundvandet.

”Vi har været igennem en meget omfattende indsamling af forslag og idéer til, hvordan vi kan bygge byen tættere og bedre i stedet for bare at lade den brede sig ud i landskabet. De mange input giver os anledning til at gennemføre nogle endnu mere dybtgående analyser, så vi er helt sikre på, at den kurs vi har lagt er bæredygtig både økonomisk, miljømæssigt og socialt,” siger Kristian Würtz.