Moderne teknologi giver bedre trafikflow
Skrevet af jorgen_dahlgaard d. September 07 2016 22:27:15
Rejsetiden er forkortet med mere end 10 procent på Christian X’s Vej takket være radarer, der fordeler det grønne lys efter den aktuelle trafikmængde.

Det er de fire kryds på Christian X’s Vej fra Ringvej Syd til Enghavevej, som er blevet udstyret med ny teknologi i form af radarer, så det grønne lys nu fordeles mere hensigtsmæssigt mellem hovedstrækningen og sidevejene. Tidligere var de fire kryds tidsstyrede. Det betyder, at de var programmerede til at følge et bestemt tidsinterval uanset, om der var høj belastning ind ad Christian X’s Vej i morgenmyldretiden, eller om der holdt biler og ventede på at komme ud fra en af de tilstødende veje en sen aften.

”Trafikstyring er den mest hensigtsmæssige måde at styre krydsene på en stor indfaldsvej som Christian X’s Vej, hvor trafiksituationen varierer meget i løbet af dagen,” siger projektleder Asbjørn Halskov-Sørensen og tilføjer: ”Med den nye teknologi undgår myldretidstrafikken at blive bremset af en 21 år gammel tidsindstilling, der insisterer på at give grønt til sidevejene, selvom der ikke er behov for det.”

Langt størstedelen af alle store kryds i byen er trafikstyrede enten via sensorer i asfalten, video eller radarer. Ifølge Asbjørn Halskov-Sørensen bliver radarer mere udbredt, fordi det ofte er et billigere alternativ, der har potentiale til at give en mere fleksibel trafikstyring.

Samspil mellem kryds

De tre kryds fra Ringvej Syd og frem til rundkørslen er programmeret til at spille sammen, så trafikken glider bedst muligt for de mange pendlere på strækningen ind og ud af byen.
Bedre trafikflow er en fordel for trafikanterne, der undgår spildtid i bilerne. Ligesom det er en gevinst for miljøet, når personbiler og tung trafik undgår unødige stop og efterfølgende acceleration.

Kilde: Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune