Borgermøde om byplanlægning - flyttet til 3. december i butikscentret
Skrevet af jorgen_dahlgaard d. October 05 2016 22:20:15
Det forslag som Vi fremsendte fra Tranbjerg fællesråd i februar om byudviklingen i Tranbjerg, er nu blevet en del af Aarhus kommunes planstrategi som blev vedtaget af byrådet i september.
Byplanafdelingen, har tilkendegivet, at de gerne vil have at vi fylder nogle flere værdiladede ord på hvad der betyder noget for os her i Tranbjerg, og hvor vi ønsker at udviklingen af byen skal bevæge sig hen i mod. Vi skal i en ad hoc arbejdsgruppe til at skrive oplægget – så hvis du har visionen og gerne vil bidrage med at skrive oplægget til borgermødet, bedes du kontakte undertegnede.

Under alle omstændigheder, synes jeg du skal sætte et kryds i din kalender lørdag den 3. december 2016 kl. 10 - 14 i centret i det gamle apoteksudsalg overfor Matas, hvor oplægget bliver præsenteret af bestyrelsen i et åbenthus arrangement. Bemærk ny dato og sted!
Der kommer en indbydelse ud i dagspressen også.

Med venlig hilsen Jørgen Halle, Formand for Tranbjerg fællesråd