Shelter-projekt på vej ved søen
Skrevet af jorgen_dahlgaard d. December 22 2016 22:24:37
Som omtalt i Tranbjerg Tidende har arkitektstuderende fra Aarhus Arkitektskole har givet deres bud på, hvordan et handicapegnet shelter ved søen (Østerby Mose) kunne se ud. Vinderprojektet blev projektet INSIDE/OUT skabt af de studerende Ning Tao, Jinxia Chen og Janni Dissing. De arkitektstuderende mødtes med flere unge med vidt forskellige handicaps for at kunne sætte sig ind i deres situation og behov, når man er ung og handicappet og gerne vil ud i naturen på lige fod med ikke-handicappede.

Shelteret skal ligge i nærheden af den eksisterende bålhytte ved østsiden af søen, og der er også tale om at etablere et toilet dernede. Nu er finansieringen ved at være på plads om end der mangler lidt endnu. Der er bevilliget 500.000 kr. af Friluftsrådet, 200.000 kr. fra Tilgængelighedspuljen i Aarhus Kommune samt 180.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Samtidig er der midler på vej fra andre puljer i Aarhus Kommune til bålsted, muldtoilet, stiforbedring og adgang til p-forhold mm.

Når shelterpladsen realiseres vil den blive en del af Aarhus Kommunes tilbud på shelterpladser og fremgå af bookingportalen www.aarhus.dk/frluftsliv. Samtidigt skal der etableres en afsætningsplads, information, et muldtoilet og en vandpost med en placering, så det også kan bruges af Naturcenter Tranbjerg og de aktiviteter, der er omkring bålhytten.

Naturcenter Tranbjerg har udtalt: ”En stor del af vores aktiviteter foregår i lokalmiljøet omkring Tranbjerg, hvor vores bålhytte og som området omkring Tranbjerg Sø er en meget vigtig del heraf. Med en shelterplads ser vi store muligheder for at stimulere og højne kvaliteten af Naturoplevelser for både ”Børn og Unge i Tranbjerg” og område ”Horsensvej”. Shelterpladsen vil være en særdeles god platform for læring i – og af Naturen”.

Lige nu arbejder man at få oprettet en lokal støttegruppe for shelterpladsen. I Fællesrådet overvejer vi p.t., om vi skal gå ind i sådan en gruppe. Hvis du har lyst til høre mere om projektet og/eller være med til at starte en støttegruppe kan du evt. kontakte projektmedarbejder Ulla Aude, Team Medborgerskab hos Center for byens Anvendelse: ulau@aarhus.dk

Under læs mere kan du se nogle flere tegninger samt et link til beskrivelsen af vinderprojektet. Der vil dog en del praktiske tilretninger, når projektet bliver til virkelighed. Du er også velkommen til at kontakte Fællesrådet med kommentarer. fr@tranbjerg.dk

Udvidet nyhedstekst

Link til pdf med vinderprojektet (5 mb) skabt af de studerende Ning Tao, Jinxia Chen og Janni Dissing.
Link til pdf med 12 aktuelle skitser (1 mb).
Link til pdf med tegninger fra byggesagen (4 mb).