Generalforsamling den 28. februar 2017
Skrevet af jorgen_dahlgaard d. January 18 2017 23:42:52
Til Tranbjergs Fællesråds medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 ”Pyramidesalen” Lokalcenteret Torvevænget 3 Tranbjerg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
4. Orientering om godkendelse af nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2017
9. Valg af bestyrelse;
- På valg er følgende:
- Formand Jørgen Halle villig til genvalg
- Bestyrelses medlem (Jørgen Dahlgaard) villig til genvalg
- Bestyrelses medlem (Erik Mathisen) villig til genvalg
- 2.suppleant (Allan Sjøenberg) villig til genvalg
- 1.suppleant (vakant)

- 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt er villig til genvalg
- revisor suppleant Bent Åge Henriksen

10 evt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 9/2 - 2017